Ogłoszenia o naborze wniosków w ramach KFS - Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie


Wydawca treści

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie w związku z rezygnacją pracodawcy z części środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ogłasza dodatkowy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Termin naboru wniosków ustala się...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie w związku z rezygnacją pracodawcy z części środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ogłasza dodatkowy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Termin naboru wniosków ustala się od ...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Termin naboru wniosków ustala się od 03.07 do 17.07.2018 r. W 2018 roku na finansowanie działań na...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szanowni Państwo,      uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie dysponuje niewykorzystanymi środkami w ramach I naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. W związku z powyższym ustala się II nabór...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szanowni Państwo,   U przejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie otrzymał środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 107 900 ,- zł. p rzeznacz one na...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Edytuj Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach KFS Szanowni Państwo,            Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z  rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach KFS

Szanowni Państwo,            Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z  rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.   Termin naboru wniosków o przyznanie...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szanowni Państwo,            Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z  rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.   Termin naboru wniosków o przyznanie...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę