Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
5,0% STOPA BEZROBOCIA W KRAJU
6,1% STOPA BEZROBOCIA W WOJ. OPOLSKIEM
4,9% STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE OLESKIM
  STAN NA KONIEC LIPCA 2023 r.
wykres statystyki
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleskim (VII)

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie realizował projekt pn.          „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleskim (VII)"   współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   W ramach Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleskim (VI)

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie realizował projekt pn.          „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleskim (VI)"   współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   W ramach Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę