Start Up Powiatu Oleskiego - Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie


  • Start Up Powiatu Oleskiego 2023

          W ramach zawartego Porozumienia o Partnerskiej Współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Oleśnie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnie, Starosta Oleski ogłosił Konkurs " Start up powiatu oleskiego", którego celem była promocja przedsiębiorczości poprzez wspieranie i promowanie najlepszych firm z terenu...

  • Start Up Powiatu Oleskiego 2022

         Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości poprzez wspieranie i promowanie najlepszych firm działających na terenie naszego powiatu, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ostatnim okresie. W obecnej edycji rozpatrywane sa wnioski firm powstałych po 31 grudnia 2019 r.      W ramach konkursu jury konkursowe...

Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleskim (VII)

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie realizował projekt pn.          „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleskim (VII)"   współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   W ramach Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleskim (VI)

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie realizował projekt pn.          „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleskim (VI)"   współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   W ramach Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę